Vítejte na jihu Čech, v místech, kde si v zrcadle vltavských vln
podává ruku slavná historie s živou přítomností.

Historie společnosti

1993

Vznik firmy Agrowald s.r.o., firma vznikla spojením několika českých zemedělských a lesnických odborníků, kterým se podařilo zkonsolidovat hospodářství bývalého Státního statku Přízeř a pokusit se navázat na hospodaření rodu Buquoyů - tedy konceptu komplexní péče o lokální krajinu.

 

 

2003

Z organizačních důvodů vznikla druhá firma Agrowald Rožmberk s.r.o., která zajišťovala a zajišťuje lesnické služby v regionu pro obecní, soukromé a státní vlastníky lesa. Původní firma Agrowald s.r.o. pokračuje a zaštiťuje zemedělskou výrobu a myslivost.

 

 

2004

Vstup ČR do EU a tím přechod zemedělského hospodaření spol.Agrowald na ekologické, extenzivní, podhorské hospodaření s důrazem na chov skotu a výrobu píce - s maximálním dodržováním welfare zvířat a minimálním zemedělským ovlivňováním krajiny.

 

 

2006

Agrowald Rožmberk s.r.o. získává PEFC certifikaci pro hospodaření v lesích, kterou je povinna každý rok obhajovat. PEFC je mezinárodně uznávaná organizace, která dohlíží na správné hospodaření v lesích a nakládání se dřevní hmotou.

 

 

2011

    Agrowald s.r.o. spolu s dalšími vlastníky zakládá dceřinou společnost Energograss s.r.o. pro výrobu čisté elektrické energie z biomasy - píce. Jedná se o zpracování nadprodukce senáže, která se již nezkrmí skotem.

 

 

2013

Do skupiny Agrowald přibývá nový člen - Agrowald školka Červený Dvůr s.r.o., se svými 30-ti hektary produkčních ploch pro lesnické sazenice, je jednou z největších lesních školek v regionu.

 

 

2016

Lesnická divize firmy definitivně "přezbrojuje" vozový park vlastní odvozních souprav na značku "VOLVO".

 

 

2020

Založení a rozběh nového střediska výroby palivového dříví.

 

  • V lesnictví a myslivosti se uplatňuje tedy zejména přirodě blízké hospodaření. Zemědělská výroba je zařazena do systému ekologického zemědělství. Obchodní společnosti ve skupině AGROWALD zkrátka využívají pozitiva propojeného hospodaření.